Kredyt na innowacje technologiczne

AN-BET HANNA BOŚ pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.:
Wdrożenie nowoopracowanej grupy produktowej – betonowych elementów brukowych, z wykorzystaniem lokalnych dodatków mineralnych współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 (www.poir.gov.pl):

Działanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne

Numer projektu: POIR.03.02.01-14-0019/21

Cel projektu:
Celem niniejszego projektu jest wdrożenie innowacyjnej grupy produktowej w postaci betonowych elementów brukowych, z wykorzystaniem lokalnych dodatków mineralnych z betonu wibroprasowanego.

Bezpośrednim efektem realizacji przedmiotowej inwestycji technologicznej będzie będzie znacząco udoskonalony wyrób w postaci betonowych elementów brukowych, takich jak kostka brukowa, krawężniki czy obrzeża.

Wartość projektu: 8 698 929,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 3 876 265,00 PLN

Instytucje zaangażowane:

  • Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl)
  • Instytucja Pośrednicząca: Bank Gospodarstwa Krajowego (bgk.com.pl)
Dofinansowanie

Zakład produkcji:

Nowa Kornica 16
08-205 Kornica

Biuro:

Stara Kornica 281
e-mail: an.bet@vp.pl

Telefon kontaktowy:

605 297 541

AN-BET